تابلو الله گرد - بزرگ

۸۶۲،۵۰۰
۷۷۶،۲۵۰ ت

الله برترین نام از نام های ذات مقدسی است که هستی صرف و جامع و مبداء همه کمالات وجودی و منزه از هر نقصی است و چون آن ذات اقدس ‌جامع همه اسمای حسنی و صفات نیکوست، گفته می

10% تخفیف
آرشیو ویدیوها

افتتاحیه شعبه کاشان (صفویه)